Badebro

Badebro og strandstykke

badebroen Grundejerforeningen har siden 2002 haft en badebro ud for et strandstykke

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

med adgang via en sti udgående fra det sydlige sving af Smidstrupørevej.

De parceller, der nu omfattes af grundejerforeningerne Helleholm og Fuglevang, er i 1916 udstykket fra Smidstrupgaard. Ved udstykningen blev det bestemt, at købere og senere ejere af disse parceller fik adgang til stranden via den nævnte sti, med samtidig ret til at benytte stranden og til at opføre en badebro med et badehus (det brugte man dengang). Denne bestemmelse blev tinglyst i 1917 og i 1935, da strandstykket blev udskilt som selvstændig matrikel, der i øvrigt ligesom ejendommen Smidstrupøre ejes af boet efter Stig Husted-Andersen.

Ud fra denne bestemmelse fik grundejerforeningen i 2002 tilladelse af Kystdirektoratet til at opføre en 40m lang og 80 cm bred badebro forbeholdt Helleholms medlemmer og disses husstande. Tilladelsen og vilkårene for den blev siden bekræftet af Hørsholm kommune, der nu har overtaget indsigelsesretten. Af betingelserne fremgår bl.a., at tilladelsen og broen ikke uden Kommunens tilladelse kan overdrages til andre.

I forbindelse med udstykningen blev indhentet en erklæring fra landinspektør E. Damgård (se under “Retningslinjer”)