Mit hus

Taget

Taget på alle husene er af brune tegl. Typen hedder Jacobi Z7V fra firmaet Jacobi-Tonwerke GmbH, Bilshausen i Tyskland. De kan fås via CC Vejle A/S, Niels Finsensvej 17, 7100 Vejle, og skaffes hjem til Hørsholm Trælasthandel (Johs. Fog) i Kokkedal Industripark, 2960 Hørsholm.

Efter 25-30 år er en del hustage udskiftet, og en del har fået ovenlysvinduer ved samme lejlighed.

Husmuren

Facaderne er af rød-brune teglsten. Den oprindelige leverandør er gået ind, men sten af samme udseende kan fås fra Pedershvile Teglværk. Typen hedder her WT242 Slotstegl, blødstrøgne sten.

Indgangspartiet ved hoveddøren er ligesom vindfanget belagt med frostsikre klinker. Lignende klinker kan købes hos Ewers, Glostrup, under navnet GAIL 1100-1180 Autumn (varenr. 505120).

Husenes gavle er i malet plade.

Bagmur af gasbetonelementer med 100 mm isolering.

Varmeanlæg

Hudevad radiatorer monteret med termostatventiler. I badeværelser desuden gulvvarme.

Se Radiatorer, skitsen viser strengføringen i et hus. Radiatormodellerne er også anført.

Husene var oprindeligt udstyret med oliefyr, men næsten alle har nu skiftet til gasfyr. Flere har suppleret med solcelleanlæg placeret på taget.

Jordvarme med udnyttelse af det store fællesareal er en mulighed, der aktuelt undersøges.

Kloakering

Selvom husene er fra 1977, er de bygget med adskilt afløb af regnvand og alm. kloakvand, som det nu anses for mest hensigtsmæssigt, under indtryk af klimaforandringerne.

Se Kloakering, skitsen viser rørføringerne under, og rundt om, huset.

Matriklerne

Alle parceller blev opmålt i 1976, se Matrikelkortfoto.

Udstrækningen af hver parcel blev markeret med en skelpæl (et jernrør) i hvert af parcellens fire hjørner. I årenes løb er mange af disse rør forsvundet, især ud mod fællesarealet. Husejere, der er i tvivl om grundens udstrækning, kan måle sig frem ved hjælp af kortet, der angiver længde og bredde for samtlige grunde. Kopien Matrikelkort er målfast, så man kan printe de relevante sider ud og beregne målestokforholdet. Herefter er det nemt at måle ud, hvor éns grund slutter, og fællesarealet begynder.